KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Diagnoza

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łasku możliwe jest przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej dotyczącej:

- oceny możliwości potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży, dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów, w tym w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, itd.)

- kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnych, nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

- objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

- pomocy dzieciom i młodzieży z problemami wychowawczymi, przyśpieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego

- udzielenia zezwolenia na indywidualny tok nauki

- zwolnienia z nauki drugiego języka obcego

- nauki w oddziale przysposabiającym do pracy

- objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

- określenia predyspozycji zawodowych - doradztwa zawodowego (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)

- badania słuchu screeningowym audiometrem tonalnym. SAT to sprzęt umożliwiający precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci. Głównym celem badań jest wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii, a także w razie konieczności podjęcie specjalistycznej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.